Stress

Der er mange årsager til stress, både akutte, men også langvarige forhold vil give symptomer på stress. Det er vigtigt at sætte ind allerede før stressen sætter sine spor fysisk, for allerede der er vejen tilbage væsentlig længere, end hvis man havde startet med at forebygge. At give sit sind en pause, at finde sin indre ro – Dette kan både ske mentalt, eller ved udførelse af fysiske øvelse. Den undervisning jeg udføre kombinere – det mentale og fysiske. De to aspekter giver en helhedsløsning, og giver dig redskaber til at komme videre i livet, af finde ro.

Akut stress er eksempelvis dødsfald, fyringer, krig, men blot det at være eksponeret til en ulykke, udsætter omgivelserne, de tilskadekomne for stress i større eller mindre grad. Den akutte stress giver ofte symptomer på stress, umiddelbart eller øjeblikkeligt efter man er udsat for hændelsen. Det er vigtigt at man acceptere at man har været udsat for en traumatisk hændelse, så man kan begynde vejen tilbage. Der er ingen tvivl om at jo før man starter des bedre.

Kronisk stress eller langvarigt stress skyldes ofte at man i dagligdagen udsættes for et for stort stress niveau, man har svært ved at nå alle sagerne på arbejdet, at der simpelthen er alt for meget man skal nå. Det kan godt fungere i en periode, men på et tidspunkt bliver den akkumulerede stress for meget, og så er det stressen rammer. Desværre ser jeg ofte at mange pga. loyalitet, normer, pres fra omgivelserne, er gået i alt for lang tid, med symptomer på stress. Når man har været udsat for stress i en længere periode, så tager det desværre lang tid, at finde tilbage til den ligevægt, som sind og kroppen bør være i.

Latent stress er den mængde stress vi lever med i dagligdagen, som i over tid vil udvikle sig til kronisk stress. Det kommer til udtryk ved at man føler sig stresset, presset, føler at man kvæles på jobbet, udbrændt, ikke har overskud til sociale sammenhænge, træthed, man får ikke gjort noget, at man bruger alt for mange timer på facebook/Messenger osv. Ens liv står i stampe, dagligdagen er fuldstændigt det samme, og gnisten er væk.

Jeg har igennem mange år arbejdet med forskellige former for stres, og med stor succes. Om det har været PTSD, Kronisk stress, at man ikke kan finde ro, eller at man bare fare rundt for at nå de mindste ting, så har jeg med stor sandsynlighed allerede prøvet at arbejde med det.

Hvad kan jeg så tilbyde dig? Et personligt tilrettelagt systematisk program, med fysiske øvelser, åndedrætsøvelser, og meditation. Det kan godt virke voldsomt på nogle, og det er ikke noget som ændre sig fra dag til dag. Det er et redskab som du skal arbejde med igennem længere tid, for nogle er det resten af livet, men så får du også den gavnlige effekt af programmet.